• Školení společnosti Industrial Scientific Získejte školení týkající se detekce plynů pro uživatele na všech úrovních.

    Mike Platek při výuce

    Osobní školení

    Na osobním školení společnosti Industrial Scientific se koncový uživatel setkává se zkušeným instruktorem. Tyto kurzy kombinují teorii s praxí a obsah lze přizpůsobit potřebám vaší organizace. Tento přístup zajišťuje, že student získá efektivnější a profesionálnější přístup k činnostem detekce plynů a zvýší svou úroveň bezpečnosti. Kurzy probíhají na vašem pracovišti nebo na neutrální půdě. Podle potřeby je možné zajistit tlumočníky. Chcete-li pro svůj tým zorganizovat osobní školení, kontaktujte svého místního prodejce.  


    Online školení

    Online školení zahrnuje moduly a videa umožňující koncovému uživateli seznámit se pohodlným způsobem a navíc vlastním tempem s detektory plynů společnosti Industrial Scientific. Uživatelé mohou moduly a videa zhlédnout zdarma na našem anglickém webu. Za malý poplatek lze moduly a videa převést do offline formátu, abyste je mohli spustit na svém serveru nebo počítači. Další informace získáte u místního prodejce.

Powered By OneLink