• Řešení společnosti Industrial Scientific Řešení detekce plynů, která zajistí bezpečnost a vyšší produktivitu pracovníků.


    Tradiční nákup Dokovací stanice DSX Docking StationPřipojeno ke cloudu iNet Nekupujte detektory plynu. ALSS
    Detektory plynu a příslušenství Dokovací stanice DSXi a aplikace iNet Control Detekce plynů jako služba Bezpečnostní řešení Accenture Life Safety Solution
  Spolehlivé vybavení        
  Detektory plynu
  Další informace o detektorech plynu společnosti Industrial Scientific
  X   X X
  Příslušenství pro detektory plynu
  X   X X
  Kalibrační plyn
  je třeba zakoupit samostatně** je třeba zakoupit samostatně** je třeba zakoupit samostatně** je třeba zakoupit samostatně**
  Dokovací stanice DSX Docking Station
  Dokovací stanice DSX je snadno použitelná dokovací stanice s technologií plug-and-play. Nevyžaduje instalaci řídicího softwaru ani serverového hardwaru. Mobilní koncoví uživatelé mohou dokovací stanici DSX používat dokonce i ve vozidle, aby tak zajistili stálou připravenost detektorů plynu k použití v terénu.
    X X X
  Bezpečné chování
       
  Aplikace iNet Control
  Uživatelé mohou svou sadu vybavení pro detekci plynů konfigurovat a spravovat prostřednictvím webové aplikace iNet Control, která je přístupná z libovolného počítačového webového prohlížeče. Prostřednictvím této aplikace mohou uživatelé plánovat kalibrace, testy funkčnosti, upgrady firmwaru přístrojů a další automatické události. Navíc mohou nastavovat prahové hodnoty pro výstrahu a další vlastní nastavení. Uživatelé si mohou zobrazovat trendy, metriky výkonnosti a vlastní zprávy, díky kterým získají praktický vhled do uživatelského programu detekce plynů.
    X X X
  Automatická kalibrace
  Když jsou detektory plynu umístěny do dokovací stanice, probíhá jejich kalibrace automaticky dle uživatelem stanovených plánů kalibrace. Plány lze nastavit pro celou sadu vybavení, skupinu přístrojů nebo jednotlivé přístroje.
    X X X
  Automatické testování funkčnosti
  Když jsou detektory plynu umístěny do dokovací stanice, prochází automatickou diagnostikou a testováním funkčnosti, aby bylo zaručeno, že jsou všechny součásti funkční a připraveny chránit životy. Uživatelem stanovené plány testování lze nastavit pro celou sadu vybavení, skupinu přístrojů nebo jednotlivé přístroje.

  X X X
  Tisk/uložení certifikátů a dokumentace
  Certifikáty kalibrace a funkčních testů můžete tisknout buď přímo prostřednictvím tiskárny připojené k dokovací stanici, nebo prostřednictvím aplikace iNet Control a libovolné síťové tiskárny.

  X X X
  Konfigurovatelné zprávy a upozornění
  Aplikace iNet Control zahrnuje komplexní zobrazení veškeré činnosti a zpráv pro váš účet. Uživatelé mohou zobrazovat určité zprávy a upozornění, jako je výměna senzoru a kalibračního plynu, používání sady vybavení, reakce na výstrahy, upomínky údržby a další. Dále lze nakonfigurovat e-mailová upozornění na určité zprávy a upozornění.

  X X X
  Správa a viditelnost skupiny vybavení
  Na základě specifických požadavků vašeho programu detekce plynů si můžete nadefinovat vlastní skupiny vybavení a přiřazovat k nim určité přístroje a nastavení. Upozornění a zprávy lze vytvářet buď pro jednotlivé skupiny, nebo pro všechny skupiny přístrojů najednou.

  X X X
  Analýzy výstrah
  Aplikace iNet Control poskytuje analýzu výstrah v různých úrovních podrobností. Analýzu výstrah lze provést na souhrnné úrovni nebo na úrovni jednotlivých výstražných událostí. Analýza může zahrnovat četnost a dobu trvání výstrah, typ plynu při výstraze atd. Výstražné události lze studovat pro jednotlivé přístroje nebo, což je důležitější, pro jednotlivé uživatele přístroje během výstrahy.

  X X X
  Mobilní/offline provoz
  Mobilní uživatelé mohou dokovací stanici iNet DS používat v autě pomocí 12V nabíječky. Funguje bez problému s občasnou přerušovanou dostupností sítě a při každém výskytu sítě se automaticky synchronizuje.
      X X X
  Index výkonnosti programu detektorů plynu
  Tento nástroj umožňuje uživateli porovnat jeho program detekce plynů se seznamem nejlepších průmyslových praktik nebo nejlepších praktik dle zásad společnosti uživatele. Dále může porovnávat výkon s průmyslovým průměrem. Kromě toho mají uživatelé k dispozici seznam způsobů zlepšování indexu výkonnosti. Tento nástroj lze použít také k monitorování každodenního výkonu programu detekce plynů a k identifikaci oblastí pro zlepšování.

  X X X
  Bezproblémová služba

     
  Hostovaná, v cloudovém softwaru
  Aplikace iNet Control je plně hostována na webu a je přístupná prostřednictvím libovolného počítačového webového prohlížeče, takže zákazník nemusí instalovat ani spravovat žádný hardware či software.

  X X X
  Vzdálená instalace a školení
  I když instalace využívá technologii plug-and-play a použití řešení je díky rozhraní aplikace iNet Control velice snadné, někteří zákazníci mohou přesto během instalace požadovat odborné vedení a školení. Tito zákazníci a zákazníci, kteří mají s instalací problémy, mohou zdarma využít až 4 hodiny telefonické a webové podpory a školení společnosti Industrial Scientific pro zákazníky služby iNet a iNet InSite instalující 1 až 5 dokovacích stanic iNet DS.
    X X X
  Automatické upgrady detektorů plynu a softwaru
  Aplikace iNet Control vás upozorní na všechny dostupné upgrady firmwaru detektoru plynu. Jednoduše upgrade naplánujte a vložte přístroj do dokovací stanice.
    X X X
  Automatické doplňování kalibračního plynu
  Program automatického doplňování kalibračního plynu je tím nejefektivnějším způsobem správy kalibračního plynu. Jakmile aplikace iNet Control zjistí nízkou hladinu plynu v tlakové láhvi, je zákazníkovi automaticky odeslána nová tlaková láhev.
    X X X
  Monitorování tlakových láhví s kalibračním plynem
  V případě nízké hladiny plynu v tlakových láhvích jsou zákazníci upozorněni prostřednictvím e-mailu nebo aplikace iNet Control.
    X X X
  Instalace na pracovišti
  Instalace na pracovišti je volitelná pro 1–5 dokovacích stanic a je součástí instalace více než 5 dokovacích stanic.
    X * X* X*
  Školení na pracovišti
  Školení na pracovišti je volitelné pro 1–5 dokovacích stanic a je součástí instalace více než 5 dokovacích stanic.

    X* X*
  Monitorování sady vybavení a senzorů
  Aplikace iNet průběžně monitoruje stav detektorů plynu a určuje, zda některá ze součástí nevyžaduje výměnu či servis. V případě nutnosti provedení servisu přístroje obdrží tým podpory služby iNet oznámení a automaticky zahájí výměnu přístroje.
      X X
  Aktivní výměna přístroje
  Jakmile služba iNet detekuje přístroj, který vyžaduje provedení servisu, odešle tým podpory služby iNet náhradní přístroj, který obvykle dorazí během 48 hodin, aby bylo možné nahradit servisovaný přístroj. Do obdržené krabice vložíte starý přístroj, nalepíte předplacený přepravní štítek a pošlete jej zpět do střediska podpory služby iNet.
      X X
  Továrně certifikovaný servis přístroje
  Všechny přístroje určené k výměně prošly servisem a testováním prováděnými certifikovanými techniky společnosti Industrial Scientific, aby byla zajištěna spolehlivost náhradních přístrojů a bylo je možné ihned uvést do provozu.
      X X
  Náhradní díly a díly na opravu jsou zahrnuty
  Náhradní díly a díly na opravu jsou zahrnuty v ceně uživatelského předplatného řešení iNet. Neplatíte žádné další poplatky.
      X X
  Žádné poplatky za práci či dopravu
  Pokud zákazník vyžaduje nový přístroj, neplatí za odeslání žádné poplatky.
      X X
  Specializovaný tým podpory služby iNet
  Tým podpory služby iNet je k dispozici 12 hodin denně, 5 dní v týdnu, aby mohl poskytovat okamžitou podporu všem zákazníkům služby iNet. Volejte na číslo +1 888 FOR INET.
      X X
  Živá vícejazyčná podpora     X X
  Flexibilní určování velikosti sady vybavení
  Změní-li se v průběhu smluvního období služby iNet vaše potřeby v oblasti detekce plynů, můžete své předplatné snadno aktualizovat a do své sady vybavení přidat detektory plynu, nové typy senzorů, dokovací stanice či příslušenství.
      X X
  Pronájem přístrojů za nižší cenu
  Potřebujete-li dočasně zvětšit své řešení detekce plynů, můžete si detektory plynu pronajmout za nižší cenu, kterou nabízíme pouze zákazníkům služby iNet. Délka pronájmu od týdnů až po měsíce nabízí flexibilitu a pohodlí pro krátkodobé projekty.
      X X
  Levnější kalibrační plyn
  Kalibrační plyn není zahrnut v cenách služeb iNet a iNet InSite, nicméně v rámci předplatného je levnější.
      X X
  Pomoc s instalací detektorů plynu při zahajování detekce     X X
  Pevné měsíční náklady     X X
  Sledování polohy detektoru/pracovníka       X
  Sběr dat v reálném čase       X

  * Instalace a školení na téma služby iNet na pracovišti jsou volitelné. U služby iNet InSite je instalace na pracovišti volitelná.

  **Dodávky kalibračního plynu nejsou zahrnuty v ceně žádného z našich řešení. Služba iNet i iNet InSite zahrnuje volitelný program automatického doplňování kalibračního plynu společnosti Industrial Scientific.

  Certifikace OHSAS a ISO
Powered By OneLink